புதியவைவெளிநாட்டு செய்திகள்

அமெரிக்க நீர்மூழ்கி கப்பல் கண்டுபிடிப்பு!

இரண்டாம் உலகப் போரில் ஜப்பானின் பல போர்க் கப்பல்களை மூழ்கடித்த ‘யு. எஸ்.எஸ்.ஹார்டர்’ எனப்படும் அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் சிதைவு 80 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பிலிப்பைன்ஸின் வடக்கு தீவான லூஸானை ஒட்டிய கடற்பகுதியில் 3,000 அடிக்கு கீழே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

1944ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 29ஆம் திகதி 79 பேருடன் ‘யு.எஸ்.எஸ்.ஹார்டர்’ கப்பல் எதிரிப்படைகளினால் மூழ்கடிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கருத்து தெரிவிக்க