பொன்மொழிகள்

இன்றைய சிந்தனை!

பகை, பொறமை, கோபம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தினால் அவை வட்டியும் முதலுமாக மீண்டும் உன்னிடமே வந்து சேரும்.

கருத்து தெரிவிக்க